Wetenschapper 2.0

Met ‘Wetenschapper 2.0’ wil het PWC samen met diverse andere betrokkenen het gebruik van social media onder wetenschappers aanmoedigen. Op de blog Wetenschapper 2.0 staan naast praktische tips en literatuursuggesties ook testimonials van wetenschappers die de weg naar 2.0 al hebben gevonden. We nodigen iedereen van harte uit om mee te schrijven, en tips en ervaringen te delen.

Via @wetenschapper20 verspreiden we nog meer interessant nieuws en (achtergrond)materiaal over het thema ‘wetenschap en social media’.

Meediscussiëren kan via de open LinkedIn-groep Wetenschapper 2.0.