Voor voorlichters


Vereniging

 

PWC is een vereniging voor pers- en wetenschapsvoorlichters van Nederlandse kennisinstellingen. De vereniging organiseert bijeenkomsten over wetenschaps- en techniekcommunicatie

Ook is er voor leden een besloten discussielijst waarop kennis en ervaringen uitgewisseld worden over het vakgebied.

Lid worden? Neem dan contact op via info@platformwetenschapscommunicatie.nl.

 

Persberichten verzenden

Op de perslijst [PWC-MEDIA] zijn ongeveer 420 wetenschapsjournalisten, wetenschapsredacties en voorlichters geabonneerd. Zo’n 50 daarvan hebben verzendrechten, omdat ze lid zijn van PWC (voorlopig gratis). De rest heeft alleen ontvangstrechten.

Meer weten over deelname aan PWC-MEDIA of wil je verzendrechten? Neem dan contact op met secretaris Femke Trommels.

PWC-bestuur

Activiteiten

29 februari: ‘Erkennen, Waarderen en Wetenschapscommunicatie’

Wetenschap is steeds zichtbaarder verweven met de samenleving en het communiceren over wetenschap wordt steeds meer een vast onderdeel van het onderzoeksproces. Het programma Erkennen en Waarderen schept een kader voor het stimuleren van open science en kennisdeling met de samenleving. Wat betekent dit voor ons werk als wetenschapscommunicatie-professionals? En hoe kun je hier in je eigen instelling vorm aan geven? Daarover gaan we graag het gesprek aan! Doel is met elkaar de basis te leggen voor een handelingsperspectief voor communicatieprofessionals.

Praktische info

  • Datum: donderdag 29 februari
  • Tijd: 15.00-17.00
  • Locatie: KNAW (Het Trippenhuis), Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam

Programma

  • 14.30 – 15.00 – Ontvangst
  • 15.00 – 15.45 – Dr. Frank Kupper (VU Amsterdam) over de handreiking ‘wetenschapscommunicatie: gewaardeerd’ in de praktijk
  • 15.45 – 17.00 – Brainstorm/dialoog: hoe komt dit tot uiting in jouw instelling? Wat zijn inspirerende voorbeelden? En wat zijn de uitdagingen en randvoorwaarden?
  • 17.00 uur – Borrel (locatie n.t.b.)

Meld je aan via info@platformwetenschapscommunicatie.nl