Persberichten

Perslijst PWC-MEDIA

De mailinglijst [PWC-MEDIA] bundelt alle persberichten van Nederlandse kennisinstellingen. Het is een openbare lijst. Aan- en afmelden gaat eenvoudig via www.freelists.org/list/pwc-media. Daar is ook het archief te vinden.

Op [PWC-MEDIA] zijn ongeveer 420 wetenschapsjournalisten, wetenschapsredacties en voorlichters geabonneerd. Hieronder een overzicht van de meest recente persberichten en de afzenders van persberichten.

Organisaties die via PWC-MEDIA hun persberichten en nieuwsbrieven versturen

Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)
Erasmus Universiteit Rotterdam
eScience Center
Huygens ING
Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG)
Koninklijk Nederlands Instituut voor onderzoek der Zee (NIOZ)
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
KWR Watercycle Research Institute
Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH)
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)
Naturalis
Nederlands Herseninstituut
Nederlands Instituut voor Ecologie
Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA)
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Netherlands Space Office
NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg)
NTVG

Open Universiteit
Radboud Universiteit
Rathenau Instituut
Sanquin
Science Cafe Nijmegen
Stichting FOM
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Technologiestichting STW
Tilburg University
TNO
UMC St Radboud Nijmegen
UNESCO-IHE Institute for Water Education
Universitair Medisch Centrum Groningen
Universiteit Leiden
Universiteit Maastricht
Universiteit Twente
Universiteit Utrecht
Universiteit voor Humanistiek
VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek
Vrije Universiteit Amsterdam
Wageningen University